Vă informăm că  Ministerul Educației a plasat la Transparența decizională, pe Particip.gov.md, pentru discuții publice " Proiectul Instrucţiune privind evaluarea şi dezvoltarea comportamentului elevului "

Documentul poate fi accesat de pe adresa: INSTRUCŢIUNE

Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, aduc la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesaţi Raportul privind evaluările naţionale, sesiunea de examene 2016
Raportul privind examenele şi evaluările naţionale, sesiunea 2016 prezintă date detaliate pe diferite criterii de la examenul de bacalaureat, examenele de absolvire a gimnaziului şi testarea naţională în învăţămîntul primar. Datele sînt dezagregate şi descrise în plan geografic, pe tipuri de instituţii, profiluri, discipline şi pe alte criterii de interes.
Raportul integral poate fi accesat aici, iar o sinteză a evoluţiei rezultatelor examenului de Bacalaureat în ultimele trei sesiuni poate fi accesat aici.

 Primăria municipiului Bălți anunță în perioada 14-21 noiembrie 2016  desfășurarea ”Săptămînii Tineretului 2016”. În scopul  sporii participării  tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local precum și creșterii interesului tinerilor față de viața publică, evenimentul  va fi realizat în cooperare inter-sectorială cu alte structuri, servicii și asociații obștești active  la nivel  local.    

Deschiderea oficială a evenimentului va fi organizată  la 14 noiembrie 2016 în incinta Centrului  de Cultură și Tineret din mun. Bălți, orele 14:30.

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport  invită  colectivele artistice din USARB, instituțiile vocațional-tehnice, colegii, instituțiile de învățămînt preuniversitar  din municipiul Bălți pentru participare  în cadrul concertului festiv.

Citește mai departe...